Kokoomusopiskelijat vaativat kuluttajansuojaa VR:n palveluihin

Kokoomusopiskelijat vaativat VR:n palveluihin nykyistä parempaa kuluttajansuojaa, joka kannustaisi parantamaan merkittävästi palvelun laatua. Junalla matkustaminen on ympäristöystävällinen ja toimiessaan viihtyisä tapa matkustaa. Junien jatkuvaan myöhästelyyn ja epäluotettavuuteen on saatava parannus.
Junamatkustajan kuluttajansuoja on huono eikä VR:llä kilpailun puuttuessa ole riittäviä kannustimia parantaa palvelujaan. Junien aikataulut pettävät luvattoman usein, mutta tällaisissa tapauksissa ei junaliikenteen asiakkaalle välttämättä ole tarjolla minkäänlaista hyvitystä. VR taipuu vahingonkorvauksiin vain raskaan byrokraattisen prosessin jälkeen, ja tällöinkin on asiakkaan osoitettava taloudelliset menetykset. Mielipaha, peruuntuneet palaverit tai väliin jääneet luennot ja työtilaisuudet jäävät usein tyystin korvaamatta. Tämä kaikki madaltaa kynnystä valita kulkuvälineeksi junaa saastuttavampi, mutta luotettavampi yksityisauto.
VR:n pitää maksaa merkittävästi myöhästyvistä junavuoroista lipun hinta matkustajille takaisin ilman erillisiä käsittelyitä. Tämä toimisi paitsi hyvityksenä pettyneelle matkustajalle myös ennen kaikkea taloudellisena paineena VR:lle kehittää junaliikennettä niin, että se pysyy aikataulussa, Kokoomusopiskelijoiden liittokokous toteaa.

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat Hyssälälle: Näpit irti opiskelijavalinnoista!
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat vaativat työllistävää koulutusta Suomeen!