Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: Laadukkaampaa johtajuutta ja joustavuutta

KANNANOTTO
Julkaisuvapaa heti
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous: Laadukkaampaa johtajuutta ja joustavuutta
Kokoomusopiskelijoiden liittokokous vaatii työelämään laadukkaampaa johtajuutta sekä siirtymistä vahvempaan paikalliseen sopimiseen työehtosopimuksissa.
Helsinkiin kokoontunut Kokoomusopiskelijoiden liittokokous korostaa työelämän laadun parantamista työkyvyn ylläpitämisen sekä paremman johtajuuden kautta. Työntekijät synnyttävät uusia innovaatioita, mutta se edellyttää luovuuteen kannustavaa johtamista.
–       Organisaatioiden johtamiskulttuurin on kehityttävä osallistavammaksi. Tuottavuuden ja tehokkuuden kannalta on oleellista, että työntekijät viihtyvät ja kokevat turvallisuuden tunnetta työssään. Tämä voidaan saavuttaa vain panostamalla työhyvinvointiin, johon johtamisella on suuri vaikutus.
Kokoomusopiskelijat näkee, että työehtosopimuksien yleissitovuudesta tulee siirtyä aiempaa vahvemmin paikalliseen sopimiseen, jolloin yritys ja työntekijät voivat laatia kulloiseenkin tilanteeseen soveltuvan ratkaisun. Molemmin puoleinen joustava sopiminen on avainasemassa uusien ideoiden ja kasvun saavuttamiseksi.
–          Pelkkä yksipuolinen palkkaukseen tuijottaminen on historiaa. Paikallinen sopiminen lisää sitoutuneisuutta ja yhteisöllisyyttä työpaikoilla.
 
Helsingissä 10.11.2013
Akseli Hakala, puheenjohtaja
Saku Jokisalo, pääsihteeri
Lisätietoja: puheenjohtaja Akseli Hakala, 044-7760773, akseli.hakala(a)kokoomusopiskeli.ccln002.cpn.fi

Edellinen artikkeli
Mielipidekirjoitus: Opiskelija, älä äänestä sokkona!
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden johtoon Daniel Lahti