Kokoomusopiskelijoiden LVI. liittokokous: Suomi tarvitsee sivistyksen rehellisen kunnianpalautuksen!

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta on ottanut viikonloppuna järjestetyssä liittokokouksessaan kantaa himmentyneeseen kansallisylpeyteemme, suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Kokoomusopiskelijat on huolissaan mahdollisuuksistamme tarjota nykyisillä koulutusresursseilla lapsille ja nuorille riittävät eväät elämään. Heikentyneet oppimistulokset vaikeuttavat heidän osallistumistaan aktiivisesti yhteiskunnan toimintaan.

”Nykyisellään koulutuksesta puuttuvat sekä rahat että kunnolla resursoitu henkilökunta, eikä helpotusta suinkaan ole näkyvissä. Pian iskevät tasa-arvorahoituksen leikkaukset vastaavat perusopetuksessa yli 1 400 opettajan palkkasummaa. Ei ole mitenkään kestävää, että oppimiseroja kaventava rahoitus on määräaikaista. Haasteiden korjaaminen vaatii kauaskantoisia ratkaisuja. Koulutus tarvitsee pysyvästi enemmän resursseja ja huomiotamme”, linjaa Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Henri Kontkin.

Kokoomusopiskelijat peräänkuuluttaa yksilöllisempää tukea oppilaille ja opiskelijoille koko opintopolun varrelle. Etsivän nuorisotyön ja sosiaalityön jalkauttaminen esimerkiksi koulusosionomien muodossa tukisi moniammatillisen yhteistyön toteutumista. Lisäksi uudistus vahvistaisi mahdollisuuksia tukea oppilaan kehitystä ja oppimista nykyistä paremmin. Luokkahuoneet tarvitsevat ammattitaitoisia aikuisia, jotka auttavat oppilaita ja opiskelijoita ymmärtämään maailmaa ja sen monimutkaisia ilmiöitä.

”Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen koolle kutsumat varhaiskasvatuksen kriisikokoukset eivät auta, jos osaajapulaan ei löydetä nopeavaikutteisempia ratkaisuja ja kauemmaskin katsovaa kehitysohjelmaa. Varhaiskasvatuksessa on täysin unohdettu koulutetun työvoiman tarve. Räikeimpiä virheitä ovat esimerkiksi Helsingistä kantautuvat viestit koulutuksen järjestäjiltä, joille ei ole heidän tahdostaan huolimatta myönnetty uusia varhaiskasvatuksen osaajien koulutuslupia”, toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nea Nättinen.

Kokoomusopiskelijat kantaa syvää huolta myös suomalaisten korkeakoulutusasteesta, joka on pudonnut jo alle OECD-maiden keskiarvon. Koulutusmääriä on lisättävä, jotta tulevaisuudessa voidaan saavuttaa kunnianhimoinen tavoitteemme joka toisen suomalaisen korkeakouluttamisesta.

”Lapset, nuoret ja opiskelijat ovat tulevaisuutemme. Nykyinen koulutuspolitiikka ei vie meitä kohti maailman kärkeä, meidän pitää pystyä parempaan. Ensi hallituskaudella tarvitsemme sivistyksen rehellisen kunnianpalautuksen”, jyrähtää Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nättinen.

 

Yhteystiedot:

Nea Nättinen

Puheenjohtaja, Kokoomusopiskelijat

+358 409688001

[email protected]

Edellinen artikkeli
Keskusta, Perussuomalaiset ja KD – Minun vartaloni ei ole sinun asiasi!
Seuraava artikkeli
Kuinka kauan Keskusta antaa velkarallin jatkua?