Mielipidekirjoitus HBL:ssä (julkaistu 27.4.): Finland skall bevaras tvåspråkigt – även i skolan

Jacob Storbjörk och Finlands Svenska Unga Socialdemokrater undrar (Hbl 24.4) om det finns någon i Samlingspartiet som värnar om det svenska språket och dess ställning i Finland.
Samlingspartiets Studerandeförbund Tuhatkunta inser de båda inhemska språkens vikt och vill förstärka det tvåspråkiga Finland. Vi anser att avvecklingen av den obligatoriska skolsvenskan orsakar bara en försämring av språkkunskaper i svenska och i det långa loppet leder till en försvagning av hela språkets ställning i vårt land.
Vår unika tvåspråkighet medför talrika positiva faktorer, bland annat underlättar den det nordiska samarbetet och ökar intresset för vårt lands gemensamma kultur. Då man behärskar svenska bra har man dessutom lättare att öka sin allmänna språkkunskap med många av de viktigaste europeiska språken.
En ökad valfrihet skulle, för att vår tvåspråkighet kan bevaras, kräva mera satsningar av kommunerna och öka deras kostnader ytterligare till vilket det inte finns möjlighet.
Samlingspartiets Studerandeförbund Tuhatkunta kommer att försvara både skolsvenskan och skolfinskan liksom de båda språkens officiella ställning i Finland under partikongressen i Rovaniemi.
 
Akseli Hakala, Ordförande
Sofi Weckman, Vice ordförande
Teemu Myllärinen, Vice ordförande
 
Samlingspartiets Studerandeförbund

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden Hakala ehdolle Rovaniemen puoluekokouksen puheenjohtajakilpailuun
Seuraava artikkeli
Puheenjohtajan vappupuhe Hämeenlinnan torilla 1.5.2012