Opintotuen indeksiin sitominen estäisi todellisen kehityksen vuosiksi

KANNANOTTO
12.8.2010

Kokoomusopiskelijat vastustavat vaatimuksia sitoa opintotukea elinkustannusindeksiin. Kokoomusopiskelijat katsovat, että nyt ei ole oikea aika rakentaa velkarahalla valtiolle lisää kalliita kuluautomaatteja, joiden vaikutus yksittäisen opiskelijan toimeentuloon on verrattain pieni. Kokoomusopiskelijat ovat pettyneitä kaiken kaikkiaan opintukea pohtineen työryhmän esitykseen, joka ei noudattanut ensinkään tehtävänantoaan opintotuen rakenteellisesta kehittämisestä vaan keskittyi tilkkutäkin paikkailuun. Edes valtakunnallisilla korkeakouluopiskelijoiden etujärjestöillä ei ole ollut rohkeutta vaatia todellisia parannuksia opintotukeen.
”Järkevintä olisi muuttaa opintotuki kannustavammaksi, jolloin nopeasti sujuvista opinnoista voitaisiin maksaa korkeampaa opintotukea. Tällöin todellisesta kokopäiväisestä opiskelusta maksettaisiin nykyistä kilpailukykyisempää tukea, mutta samalla se mahdollistaisi yksilöllisen opiskelun, työn ja harrastusten suunnittelun matalammalla opintotuella,” sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman.
Kokoomusopiskelijat pitävät tarpeettomana kiistakapulana opiskelijan asumisen tukemista, joka voitaisiin helposti ratkaista maksamalla yksi tuki kattamaan sekä asuminen että muu eläminen. Työryhmän esityksessä asumislisän nostaminen kuluttaisi jatkossa opintotukikuukausia, joten sen erillisyydelle opintorahasta ei ole enää mitään perusteita.
”Opintotuen indeksiin sitominen voi tulla kysymykseen, kun koko muu paketti on kasassa ja kannustava. Indeksiin sitominen ei ole opiskelijan toimeentulon kannalta autuaaksitekevä asia vaan todellisuudessa estää kaikki kunnolliset tuen kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet vuosiksi,” linjaa Nyman.
Lisätiedot:
puheenjohtaja Jenny Nyman 040-5384652

Edellinen artikkeli
Äänestysikärajan alentamisen sijaan panostettava nuorten yhteiskunnalliseen valveutuneisuuteen
Seuraava artikkeli
Toimistolta kajahtaa!