Äänestysikärajan alentamisen sijaan panostettava nuorten yhteiskunnalliseen valveutuneisuuteen

KANNANOTTO
8.6.2010

Kokoomusopiskelijat haluavat säilyttää äänestysikärajan kaikissa kunnallisissa ja valtiollisissa vaaleissa nykyisessä 18 ikävuodessa. Kokoomusopiskelijat katsovat, että äänestysikärajan alentaminen ei ole oikea tapa puuttua nuorten äänestysaktiivisuuteen.
– Äänioikeusikärajan alentaminen johtaa pahimmillaan siihen, että nuoret oppivat olemaan äänestämättä yhä aiemmin. Nuorten osalta tulee äänestysikärajan sijaan panostaa sekä kouluissa että kotona yhä enemmän yhteiskunnalliseen valveutuneisuuteen. Tällöin nuoret oppivat ymmärtämään puolueiden väliset erot, ja sen mihin äänestämällä voi vaikuttaa, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman
Kokoomusopiskelijat katsovat, että riittämätön tieto puolueiden arvoista ja tavoitteista ei uhkaa vain jättää kokonaisia sukupolvia aktiivisen kansalaisuuden ulkopuolelle, vaan olla uhkana myös itse demokratialle, mikäli äänestyspäätös syntyy vaillinaisista ja jopa virheellisistä mielikuvista ja oletuksista.
– Seurakuntavaaleissa tilanne on sikäli erilainen, että konfirmoitua nuorta pidetään kirkon täysivaltaisena jäsenenä ja hänen voidaan katsoa saaneen rippikoulussa tarvittavat tiedot, mihin vaaleissa voi vaikuttaa, muistuttaa Nyman.
Lisätietoja:
puheenjohtaja Jenny Nyman
040-5384652

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat vaativat tasa-arvoa työmarkkinoille
Seuraava artikkeli
Opintotuen indeksiin sitominen estäisi todellisen kehityksen vuosiksi