Opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Tasa-arvon toteuduttava myös rakkaudessa

Kannanotto 30.6.2011 (på svenska nedan)
13 suomalaista opiskelija- ja nuorisojärjestöä on pettyneitä siihen, ettei
hallitusohjelmaan kirjattu tasa-arvoisen avioliittolain toteuttamista.
”Toivomme, että eduskunta on valmis kantamaan sille annetun vastuun ja
säätää mahdollisimman nopeasti lain, joka mahdollistaa avioitumisen
osapuolten sukupuolista riippumatta. Oikeusvaltioon ei kuulu se, että
ihmisten oikeudet ovat riippuvaisia heidän seksuaalisesta
suuntautumisestaan”, järjestöjen puheenjohtajat muistuttavat.
Suomalainen avioliittolaki mahdollistaa avioliiton solmimisen vain miehen
ja naisen muodostamalle parille. Samaa sukupuolta olevat parit voivat
rekisteröidä parisuhteensa mutta rekisteröinti ei anna samoja oikeuksia
kuin avioliiton solmiminen.
”Miksi ylläpitää kahta erilaista järjestelmää parisuhteiden
virallistamiselle? Jokainen parisuhde on ainutlaatuinen mutta valtion
silmissä suhteiden pitäisi aina olla tasa-arvoisia riippumatta siitä,
ketkä toisiaan rakastavat”, huomauttavat puheenjohtajat.
Tasa-arvoinen avioliittolaki on jo säädetty muun muassa Ruotsissa,
Norjassa, Espanjassa, Kanadassa, Portugalissa, Islannissa ja
Argentiinassa. Myös Yhdistyneissä kansakunnissa on viime aikoina useaan
otteeseen puitu seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Viimeksi kesäkuussa YK:n
ihmisoikeusneuvosto tuomitsi seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan
syrjinnän.
”Myös Suomen tulee liittyä osaksi kansainvälistä kehitystä ja lopettaa
ihmisten asettaminen eriarvoiseen asemaan seksuaalisen suuntautumisen
perusteella. Toivottavasti jo ensi vuonna Pride-kansa voi lopulta juhlia
avioliittojaan”, puheenjohtajat toivovat.
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, puheenjohtaja Ida Kreutzman
Keskustan opiskelijaliitto, puheenjohtaja Markus Ylimaa
Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry, puheenjohtaja Jenny Nyman
Liberaalit Opiskelijat LSK, puheenjohtaja Mats Biström
Rkp-nuoret, puheenjohtaja Fredrika Åkerö
Sosialidemokraattiset Nuoret, puheenjohtaja Timo Kontio
Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry, puheenjohtaja Sarita Niemi
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry, puheenjohtaja Susanna
Haapalainen
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, puheenjohtaja Riina Kutvonen
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, puheenjohtaja Katri
Korolainen-Virkajärvi
Vasemmistonuoret ry, puheenjohtaja Li Andersson
Vasemmisto-opiskelijat ry, puheenjohtaja Katri Immonen
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto, puheenjohtajat Paloma Hannonen
ja Inka Venetvaara
Lisätiedot:
SYL:n sosiaalipoliittinen sihteeri Sini Terävä, [email protected], 041
515 2227
….
Ställningstagande 30.6.2011
Student- och ungdomsorganisationerna: Även kärleken ska vara jämlik
13 finländska student- och ungdomsorganisationer är besvikna på att det i
regeringsprogrammet inte står något om att förverkliga en jämlik
äktenskapslag.
”Vi hoppas att riksdagen är beredd att bära det ansvar som den fått och
att riksdagen så fort som möjligt stiftar en lag som gör det möjligt att
ingå äktenskap oberoende av parternas könstillhörighet. I en rättsstat ska
människors rättigheter inte vara beroende av deras sexuella läggning”,
påminner organisationernas ordförande.
Den finska äktenskapslagen gör det möjligt endast för par bestående av en
man och en kvinna att ingå äktenskap. Samkönade par kan registrera sitt
partnerskap, men registreringen ger inte samma rättigheter som ett
äktenskap.
”Varför upprätthålla två olika system för att göra parförhållanden
officiella? Varje parförhållande är unikt – men i statens ögon borde
förhållandena vara jämlika oberoende av vilka som älskar varandra”,
påpekar ordförandena.
En jämlik äktenskapslag har redan stiftats i bland annat Sverige, Norge,
Spanien, Kanada, Portugal, Island och Argentina. Sexuella minoriteters
rättigheter har även diskuterats inom Förenta nationerna flera gånger
under den senaste tiden. Senast i juni fördömde FN:s råd för mänskliga
rättigheter diskriminering på grund av sexuell läggning.
”Även Finland bör ta del av den internationella utvecklingen och upphöra
med att försätta människor i ojämlik ställning till följd av deras
sexuella läggning. Förhoppningsvis kan Pride-folket fira sina äktenskap
redan nästa år”, hoppas ordförandena.

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden Sofia Vikman eduskuntaan, Kokoomuksella eniten nuoria kansanedustajia
Seuraava artikkeli
50-VUOTIAS EDS JUHLI WIENISSÄ – KOKOOMUSOPISKELIJOIDEN KAURANNE PÄÄSIHTEERIKSI