Poliittiset opiskelijajärjestöt vetoavat: MV-lehden toiminta on otettava tutkittavaksi

Vetoomus valtakunnansyyttäjänvirastolle toimenpiteisiin ryhtymiseksi: MV-lehden toiminta on otettava tutkittavaksi.

Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt yhdessä yksittäisten kansalaisaktiivien kanssa käynnistivät kampanjan Ilja Janitskinin omistaman verkkojulkaisu MV-lehden toimintaa vastaan. Kampanjan aikana on tullut ilmi, että MV-lehdessä ja sen palstoilla on pitkään herjattu ja uhkailtu lukuisia kansalaisia, poliitikkoja, virkamiehiä, toimittajia, blogisteja, maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita. MV-lehteä on syytetty varastetun materiaalin julkaisemisesta, esimerkiksi lehdistön tekstejä ja valokuvia sekä yksityishenkilöiden kuvia ja tekstejä on käytetty ilman lupaa, usein myös vääristellen ja vahingoittamistarkoituksissa.

Julkaisu sallii esimerkiksi rasistisen ja henkeen ja terveyteen kohdistuvan uhkailun kommenttien muodossa. MV-lehdessä on myös käynnistetty henkilöihin kohdistuvia massahäiriköintejä esimerkiksi julkaisemalla uhrin yhteystiedot vihakirjoittelun yhteydessä. Useista henkilöistä on kirjoitettu valheita vahingoittamistarkoituksissa eikä henkilöiden pyyntöihin poistaa julkaistut materiaalit olla välttämättä reagoitu. Tämän lisäksi yleisesti ottaen julkaisussa on levitetty hyvin kyseenalaista, rasistista ja vihaa lietsovaa materiaalia.

Yksittäisiä rikosilmoituksia tiedetään jätetyn lukuisia, mutta kaikki, joita asia koskee eivät syystä tai toisesta ole jättäneet rikosilmoitusta. Uskomme, että se johtuu osittain pelosta ja leimautumisen riskistä. Yleisen käsityksen mukaan näitä kunnianloukkaus- ja tekijänoikeusrikkomuksia ei ole tutkittu rikosten tapahduttua Espanjassa. Tämäkin vaikuttaa osaltaan ihmisten halukkuuteen tehdä rikosilmoitus. Vetoammekin, että VKSV koordinoi yksittäiset rikosilmoitukset yhteen ja pyydämme teitä arvioimaan kokonaisuuden rikoslain 24 luvun 12 §:n 2 momentin valossa.

Perusteina ovat sananvapauden väärinkäyttö, yhteiskuntarauhan rikkominen ja häirinnän ja loukkausten jatkumisen laajuus sekä pitkäkestoisuus. Toiminnassa on käytetty joukkotiedotusvälinettä, ja vahingoittava toiminta on pyritty turvaamaan toimimalla ulkomailta käsin.

Mv-lehden toiminnasta vastaa vastaavan toimittajan puuttuessa omistaja Ilja Janitskin sekä mahdollisesti tutkinnassa esille tulevat muut henkilöt. Toiminnan ollessa laajamittaista, erittäin tärkeä yleinen etu vaatii tapausten tarkastelua kokonaisuutena sekä syytteen nostamista. On tärkeää huomata että rikokset on tehty joukkotiedotusvälinettä käyttäen. Kansalaisten oikeusturvan on toteuduttava myös silloin, kun laajamittaista häiriköintiä lietsotaan ulkomailta käsin.

Sosialidemokraattiset opiskelijat – SONK ry on toimittanut tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjänvirastolle 26.1.2016.

Vetoomuksen allekirjoittajat:
KD-nuoret
Keskustan Opiskelijaliitto
Kokoomuksen opiskelijaliitto – Tuhatkunta ry
RKP-nuoret
Sosialidemokraattiset Nuoret ry
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

Vasemmistonuoret
Vasemmisto-opiskelijat
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto – ViNO

Edellinen artikkeli
Poliittiset opiskelija- ja nuorisojärjestöt: Nyt riittää! Valheilla rahastamisen on loputtava!
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Kokoomus ei aja lukukausimaksuja suomalaisille opiskelijoille