Kokoomusopiskelijat: Kokoomus ei aja lukukausimaksuja suomalaisille opiskelijoille

Kokoomuksen ensimmäisen kauden kansanedustaja Juhana Vartiainen avasi tänään keskustelun kaikkia koskevien lukukausimaksujen käyttöönotosta suomalaisissa korkeakouluissa. Vartiaisen mukaan maksut avaavat tien todelliselle koulutusviennille. Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta irrottautuu näistä väitteistä ja painottaa, ettei Kokoomus ole ajamassa lukukausimaksuja suomalaisille opiskelijoille.

Kokoomusopiskelijat pitää erityisen tärkeänä mahdollisuuksien tasa-arvon ylläpitämistä suomalaisissa korkeakouluissa. Alueellisten tai sosio-ekonomisten lähtökohtien ei tule muodostua esteeksi yhdenkään suomalaisen korkealle koulutukselle. On totta, että korkeakoulutus hyödyttää yksilöä ja on alkuinvestointi tulevaisuuden työuralle. Suurempi on kuitenkin se vaikutus, joka maan yleisestä korkeasta koulutustasosta koituu koko yhteiskunnalle. Suomalaisten korkeakoulujen onkin ennen muuta kilpailtava parhaista osaajista tuon positiivisen yhteiskunnallisen vaikutuksen kasvattamiseksi. Varallisuusperustainen maksujärjestelmä kun ei välttämättä tuo yliopistoihin niitä kyvykkäimpiä, vaan ne varakkaimmat yksilöt.

Väite siitä, että lukukausimaksut ovat avain koulutuksen kaupallistamiselle ja korkeakoulujen aidolle kehittämiselle ovat mielestämme absurdeja. Suomalaisen korkeakoulutuksen ongelmat eivät korjaudu maksuja asettamalla, vaan uudistamalla rakennetta huolellisesti. Lisääntyvät ja kasvavat maksut eivät korreloi koulutuksen laadun kanssa, eivätkä suomalaisen korkeakoulutuksen ongelmat piile maksuttomuudessa, vaan tehottomassa, liian aluepolitiikan sävyttämässä rakenteessa.

Marianna Kupias
Puheenjohtaja
+358 44 239 90 29
[email protected]

Edellinen artikkeli
Poliittiset opiskelijajärjestöt vetoavat: MV-lehden toiminta on otettava tutkittavaksi
Seuraava artikkeli
Myyttinen opintotukikeskustelu – missä mennään vikaan?