Rovaniemen Kokoomusopiskelijat: Reserviläisjärjestöjen valtionavustuksia uudelleenarvioitava

Venäjän hyökättyä Ukrainaan on myös Suomessa virinnyt keskustelu maanpuolustuksen resurssien lisäämisestä. Olemme todistaneet myös reserviläisjärjestöjen jäsenmäärän suuren kasvun viime vuosina, joka on huipentunut Ukrainan sodan myötä. Maanpuolustus on valtion yksi tärkeimmistä ydintehtävistä ja reserviläisarmeija maanpuolustuksemme peruskallio. Silti valtionavustus reserviläisyhdistyksille on vähäistä ja päinvastoin kuin saattaisi olettaa, avustuksia leikattiin vuonna 2016 nykyiselle tasolleen huolimatta siitä, että Reserviläisliiton jäsenmäärä on suurempi kuin koskaan ennen. Valtionavustuksia siis leikattiin pian Krimin valtauksen ja Venäjän Itä-Ukrainassa osoittaman aggression jälkeen.

Reserviläisliitto ja Reserviupseeriliitto saavat vuosittain tukea 32 000 € järjestöä kohden. Vuonna 2021 Aseistakieltäytyjäliitto sai valtionapua 63 000 €, Suomen Rauhanpuolustajat 177000 €, Sadankomitea yli 90000 € ja Rauhanliitto 180 000 €. Jäsenmäärään suhteutettuna Rauhanpuolustajat saavat tukea vuosittain 85 € per jäsen, kun taas reserviläisjärjestöt saavat tukea vain euron per jäsen. Lähes kaikkien rauhanjärjestöjen valtionavustuksia lisättiin vuosina 2015–2016. Siis samaan aikaan kun reserviläisjärjestöjen valtionavustuksia leikattiin. Myös Aseistakieltäytyjäliiton, joka pyrkii rapauttamaan reserviläisarmeijamme selkärangan. Ei ole oikein eikä järkevää tukea maanpuolustuksen vastaista toimintaa suhteellisesti ja absoluuttisesti suuremmilla valtiontuilla kuin valtion ydintehtäviä, jollainen maanpuolustus on. Rovaniemen Kokoomusopiskelijat kysyvätkin, miksi valtionavustusta maksetaan vain euro per reserviläisjärjestön jäsen ja jopa 85- kertainen määrä per rauhanjärjestön jäsen. Kokeeko yhteiskunta, että tällaisena aikana on kannattavampaa tukea yksipuolista aseistariisuntaa kuin puolustuskykyämme?

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat ehdottavatkin, että valtionavustusten määriä uudelleenarvioitaisiin suhteuttamalla ne esimerkiksi jäsenmäärään. Jos valtionavustuksia lisättäisiin vaikka samalle tasolle rauhanliittojen kanssa, saataisiin pienillä lisäavustuksilla merkittävästi lisättyä vapaaehtoistyön vaikuttavuutta kuitenkaan vaarantamatta valtion budjettia.

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat tulevat esittämään reserviläisjärjestöjen valtionavustuksen uudelleenarviointia kesäkuisessa Kansallisen Kokoomuksen puoluekokouksessa.

Rovaniemen Kokoomusopiskelijat ry

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat tukevat Elina Valtosta jatkokaudelle Kokoomuksen varapuheenjohtajaksi
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat lähtevät Kalajoen puoluekokoukseen kirittämään puoluetta