Liittokokous LIV – 21.-22.11.2020 Tampereella

Kokoomusopiskelijoiden liittokokous 21.-22.11.2020

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry:n sääntömääräinen liittokokous järjestetään jo 54. kerran ja tänä vuonna kokoustamme Tampereella Pantin auditoriossa osoitteessa Puutarhakatu 11.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja kokoukseen avatut ohjelmapaperit, sekä valitaan 5-7 liittohallituksen jäsentä. Puheenjohtajiston kausi jatkuu vuoden 2021 loppuun. Lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) 4.2 §:n nojalla liittohallitus on päättänyt mahdollistaa valtakirjallisen osallistujan osallistumisen kokoukseen myös tietoliikenneyhteydellä. Tarkemmat ohjeet toimitetaan etäyhteydellä osallistumaan ilmoittautuneille.

Läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa on tarkkailijoiden ja äänivaltaisten lisäksi liiton kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, aluejärjestöillä, kannattajajäsenillä, liittohallituksen jäsenillä, liiton toimihenkilöillä ja eduskuntaryhmän jäsenillä, puolueen ja puolueen muiden valtakunnallisten jäsenliittojen edustajilla sekä puolueen äänenkannattajien edustajilla sekä erikseen myönnettäessä muillakin median edustajilla. Liittokokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Noudatamme tapahtumassamme keskustoimiston laatimaa koronaohjeistusta. Muun muassa käytämme maskia, jos turvavälien pitäminen ei ole mahdollista.

Kokoukseen osallistuvien äänivaltaisten edustajien on maksettava 45 euron suuruinen osallistumismaksu. Tarkkailijoilta maksu on 55 euroa. Liitto kustantaa valtakirjallisten osallistujien matkat halvimman julkisen liikenteen mukaan 15 euron omavastuun huomioiden. Koronavirustilanteen vuoksi tarkkailijoiksi toivotaan ainoastaan liittohallitukseen ehdolla olevat ja mahdolliset liittohallitusneuvottelijat.

Etäyhteyksin osallistuville äänivaltaisille liittokokousmaksu on 35 euroa.

Ilmoittautuminen liittokokoukseen aukeaa lokakuun aikana liiton verkkosivuilla ja Facebook-tapahtumassa.

Lähtökohtaisesti valtakirjat tulee lähettää täytettynä ja allekirjoitettuna skannattuna osoitteeseen petra.pieska@kokoomusopiskelijat.fi perjantaina 20.11.2020 mennessä.

Jos haluat tulla paikalle fyysisen paperisen valtakirjan kanssa toivomme, että ilmoitat siitä etukäteen pääsihteerille.

Liiton sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet on lähetettävä liittohallitukselle viimeistään kymmenen (10) viikkoa ennen liittokokousta. Muut aloitteet on lähetettävä liittohallitukselle viimeistään 30.10. mennessä. Liittohallitus lähettää tehdyt aloitteet vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen liittokokousta lausunnollaan varustettuna liiton varsinaisille jäsenille.

Ilmoittautumiseen tästä linkistä!

Tästä Facebook-tapahtumaan!