Hae DEMO:n kv-koulutukseen!

DEMO Finland hakee osallistujia kansainväliseen koulutusohjelmaan!

Demo hakee neljää osallistujaa poliittisista nuoriso- ja opiskelijajärjestöistä hankkeen kolmanteen koulutusohjelmaan, joka pidetään Suomessa 15.–26.5. Koulutuksen teemana ovat kansainväliset kehitys- ja demokratiakysymykset sekä nuorten osallistuminen niihin.

Youth Creating Solutions for Meaningful Participation on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama projekti, jonka Demo toteuttaa yhdessä kumppaniensa (Odhikar Bangladeshista, ASMITA Nepalista ja MaMa Sloveniasta) kanssa. Projekti on jatkoa PASLET-hankkeelle, jonka puitteissa järjestettiin opintomatkat näihin neljään maahan kevään 2014 aikana. Tarkoituksena on syventyä edellisen projektin aikana käsiteltyihin teemoihin ja hyödyntää siitä saatua palautetta. Hankkeen tavoitteina on lisätä nuorisopoliitikkojen ja muiden yhteiskunnallisesti aktiivisten nuorten kykyjä aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen, nuorten kohtaamien haasteiden käsittelyyn sekä demokratian ja ihmisoikeuksien edistämiseen ja vahvistaa keskinäistä oppimista kumppanimaiden kesken.

Lisäksi Demon osalta tavoitteina on vahvistaa Demon jäsenpuolueiden osaamista kehitysyhteistyökysymyksissä sekä luoda Demon toimintaa tukemaan ryhmä asiantuntijakouluttajia.

Vuoden 2015 aikana järjestetään jokaisessa kumppanimaassa koulutus, johon osallistuu nuoria/nuorisotyöntekijöitä Suomesta, Bangladeshista, Nepalista ja Sloveniasta. Koulutukset koostuvat viiden päivän kouluttajien koulutuksesta, kohdemaassa pidettävistä pilottikoulutuksista sekä koulutusmanuaalin kirjoittamisesta. Kansainvälisen koulutusmatkan jälkeen osallistujat pitävät koulutuksen nuorille omassa kotimaassaan. Koulutusohjelma kestää 10 päivää, minkä päälle tulevat saapumis- ja lähtöpäivät.

Koulutusohjelman ensimmäinen osuus pidetään leirikeskus Enä-Sepässä, joka sijaitsee Vihdin Ojakkalassa. Viimeiset 3-4 päivää pidetään Helsingissä, missä käymme myös Maailma kylässä –festivaalilla.

 

Kriteerit osallistumiselle

Osallistujat saavat koulutusten aikana kattavan perehdytyksen koulutuksen teemasta, saavat politiikassa hyödyllistä tietoa kansainvälisistä kysymyksistä, kehittyvät kouluttajina ja saavat käyttöönsä koulutusmenetelmiä, joita voi soveltaa myös jatkossa. Koulutukset järjestetään monikulttuurisessa ympäristössä, joten osallistujat pääsevät myös tutustumaan erilaisiin toimintatapoihin ja vaihtamaan kokemuksia hyvistä käytännöistä ja vaikuttamisesta kolmesta muusta maasta tulevien osallistujien kanssa. Samalla tutustutaan ja luodaan verkostoja slovenialaisiin, bangladeshilaisiin ja nepalilaisiin nuoriin poliitikkoihin, ihmisoikeusaktivisteihin ja nuorisotyöntekijöihin. Kaikki osallistujat saavat osallistumistodistuksen, josta ilmenee koulutuksen sisältö ja suoritetut tehtävät. Sitoutumista siis vaaditaan, mutta vastineeksi osallistujat saavat kokemusta ja osaamista, jota voi hyödyntää opinnoissa ja työelämässä.

Osallistujien tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  • Osallistujat ovat poliittisten nuoriso- tai opiskelijajärjestöjen aktiivisia jäseniä, joilla on omakohtaista kokemusta nuorisopolitiikasta paikallisella, kansallisella ja/tai kansainvälisellä tasolla.
  • Osallistujilla on kokemusta ohjaajan/kouluttajan tehtävistä ja/tai motivaatiota kehittyä näissä tehtävissä.
  • Osallistujilla on hyvät ryhmätyöskentelytaidot, kykyä ohjata ryhmiä sekä toimia monikulttuurisessa ympäristössä.
  • Osallistujat pystyvät työskentelemään koulutuksissa englanniksi.
  • Osallistujat sitoutuvat olemaan läsnä koulutusohjelman alusta loppuun, tekemään yhden ennakkotehtävän, järjestämään yhden koulutuksen Suomessa ohjelman jälkeen (toteutustavasta sovitaan erikseen, koulutus voi tarkoittaa esim. oman järjestön jäsenille vedettyä työpajaa tai kaikkien osallistujien yhteistä koulutusta sovitulle kohderyhmälle) sekä yhden artikkelin kirjoittamiseen esim. järjestön nettisivuille, puolueen lehteen, omaan blogiin tms.
  • Hakemalla koulutusohjelmaan osallistujat sitoutuvat yllämainittuihin tehtäviin.

 

 

Kulut

Hanke kattaa kaikki matkakulut (kotoa koulutuspaikalle, koulutusohjelman aikana sekä tarvittaessa Helsingistä kotipaikkakunnalle), majoituksen ja ateriat koulutusohjelman aikana. Osallistujille ei makseta päivärahoja.

 

Osallistujien valinta

Kutsu on lähetetty poliittisille nuoriso- ja opiskelijajärjestöille NYT-työryhmän edustajien kautta. Koulutuksiin hakeminen tapahtuu hakukaavakkeella(kaavakkeen saa Kokoomusopiskelijoidesn pääsihteeriltä). Hakemukset tulee toimittaa Demolle ([email protected]) 25.2. mennessä. Demo tekee valinnat hakemusten perusteella ja ilmoittaa niistä NYT-työryhmälle sekä hakijoille lauantaihin 28.2. mennessä. Valintoja tehdessä arvioidaan hakemusta ja hakijan motivaatiota em. kriteereihin ja hankkeen tavoitteisiin nähden.

 

Lisätietoja ja hakulomakkeen saa Kokoomusopiskelijoiden pääsihteeriltä Maija Kangasniemeltä ([email protected])

Edellinen artikkeli
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Ei lisälupia nykymuotoisille kolmannen sukupolven ydinvoimalaitoksille
Seuraava artikkeli
Talvikorkeakoulu 2015