Kokoomuksen, Kokoomusopiskelijoiden ja Kokoomusnuorten puheenjohtajat: koulutuksen rahoitus ja opiskelijoiden toimeentulo turvattava

Koulutus ja osaaminen on tulevaisuuden perusta. Suomen menestys on nojannut osaamispääomaamme, ja sitä pääomaa me emme saa syödä. Kokoomus on tähän sitoutunut. Vaikka julkisen talouden tasapainottaminen vaatii säästäväisyyttä, voidaan aina tehdä myös valintoja. Koulutus on yksi näistä valinnoista. Siitä ei pidä säästää. Jatkossakin koulutuksen tulee olla maksutonta.

Kuluva vaalikausi on vienyt korkeakoulutusta huolestuttavaan suuntaan. Keskustelu koulutuksen korkeasta laadusta on unohtunut. Aloituspaikkojen lisääminen ilman niihin osoitettua pysyvää lisärahoitusta on ollut näennäistä osaamiseen panostamista. Korkeakoulujen viesti on selvä: jos halutaan lisää osaajia, tarvitaan heidän kouluttamiseen myös resursseja.

Kokoomus kannattaa aloituspaikkojen lisäämistä sinne, missä osaajista on pula. Me olemme valmiit esittämään näihin myös tarvitut määrärahat. Koulutustason nostoon ovat kaikki puolueet sitoutuneet, mutta tavoite ei toteudu ainoastaan julistuksilla vaan tarvitaan myös päätöksiä. Aloituspaikat ilman rahoitusta johtavat koulutuksen laadun heikkenemiseen.

Tulevaisuuden osaajia ei kuitenkaan synny ainoastaan huolehtimalla koulutuksen rahoituksesta. On huolehdittava myös näistä osaajista. Inflaatio ja hintojen nousu osuvat yhtälailla opiskelijaan, kuin keneen tahansa kansalaiseen. Erityisesti nuorten kasvavat mielenterveysongelmat ovat asia, joka pitää ottaa vakavasti.

Tämä tarkoittaa politiikan osalta muutamaa asiaa. Opiskelijan arjen turvaamiseksi meidän on huolehdittava jokaisen opiskelijan toimeentulosta sekä palveluista, joiden piiriin myös aidosti pääsee. YTHS:n on oltava aidosti saavutettavissa kaikille. Ennaltaehkäisevät palvelut ovat kaiken a ja o, kun kyse on tulevaisuuden työntekijöistä. Kokoomus haluaa toteuttaa hallituksen unohtaman terapiatakuun, jotta mielenterveyden ongelmiin voi saada apua mahdollisimman nopeasti.

Ensi hallituskaudella on edistettävä merkittävästi sosiaaliturvauudistusta. Tähän sisältyy myös opiskelijoiden toimeentulon kehittäminen. Uudistuksen keskiössä tulee olla joustavuus, kannustavuus, byrokratian vähentäminen sekä erilaisten elämäntilanteiden huomioiminen. Uudistuksen seurauksena opiskelijoiden toimeentulo ei saa heikentyä, vaan pikemminkin on hyvä edistää tapoja miten opiskelijan toimeentulo voi parantua. Me haluamme, että työn vastaanottaminen on aina mahdollista ilman pelkoa tukien takaisinperinnästä. Siksi kannatamme opintotuen tulorajojen korottamista nykyisestä.

On myös syytä huomioida, että sosiaaliturvauudistus on jättimäinen kokonaisuus, josta opiskelijan toimeentulo on vain yksi osa. Siksi Kokoomus haluaa kehittää opiskelijan toimeentuloa myös omana kokonaisuuteen. Kokonaistarkasteluun on otettava opintoraha, asumisen tuki, vapaat tulot, opintolaina ja lainahyvitys. Tavoitteena on opiskelijan toimeentulon turvaaminen ja joustavoittaminen erilaisia elämäntilanteita varten.

Asumisen kustannukset ovat merkittävä osa opiskelijan arjen kuluja. Kokoomus ei ole poistamassa opiskelijoiden asumisen tukea eikä siirtämässä opiskelijoita pois asumistuen piiristä. Päinvastoin opiskelijoiden toimeentulo on otettava huomioon asumistukea kehitettäessä.

Epävakaa tulevaisuus on suurin riski meistä jokaiselle. Jotta opiskelija voi jatkossakin luottaa riittävään toimeentuloon, on julkinen talous laitettava kuntoon. Jos valtion talous ei ole kestävällä pohjalla, ei meillä ole varaa panostaa koulutukseen, huolehtia sosiaaliturvasta tai panostaa mielenterveyspalveluihin. Siksi Kokoomus haluaa panostaa työllisyyteen ja kasvuun, ja on valmis myös säästöihin, jotta talous saadaan tasapainoon.

Opiskelijoiden toimeentuloon ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä Kokoomus pitää tärkeänä jatkuvaa vuoropuhelua opiskelijoiden itsensä kanssa. Opiskelijajärjestöillä on tässä merkittävä rooli. Kokoomus, kokoomusopiskelijat ja kokoomusnuoret jatkavat hyvää yhteistyötä opiskelijaliikkeen kanssa.

Petteri Orpo, puheenjohtaja, Kansallinen Kokoomus

Nea Nättinen, puheenjohtaja, Kokoomusopiskelijat

Ida Leino, puheenjohtaja, Kokoomusnuoret

Edellinen artikkeli
Pyry Peltonen Kokoomusopiskelijoiden kansainväliseksi sihteeriksi
Seuraava artikkeli
Solidiumin pääomat siirrettävä Suomen korkeakoulujen rahoitusta vahvistamaan