Tampereen Kokoomusopiskelijat: Avoin väylä ei ole “oikoreitti” opiskelupaikkaan – tutkinto-oikeus tulee voida ansaita eri tavoin

Ylen jutussa 14.8.2023 (https://yle.fi/a/74-20044504) Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL

kritisoi avoimen väylää “maksullisena oikoreittinä” yliopistoon. Melko jyrkkä ja kivikkoinen oikoreitti se sitten on. Avoimen väylän kautta opiskelupaikan saadakseen korkeakouluun halajavan on suoritettava ensimmäisen vuoden kurssit (60 opintopistettä) hyvin arvosanoin. Tälle “oikoreitille” lähtiessään moni on jo yrittänyt päästä opiskelemaan valintakokeiden ja/tai todistusvalinnan kautta.

 

On siten kovin vaikea nähdä, miten avoimen väylä olisi helpompi tapa päästä korkeakouluopiskelijaksi kuin maksuttomat väylät. Avoimen väylän voi katsoa mittaavan todellista opiskelumotivaatiota juuri kyseiseen alaan sekä palkitsevan pitkäjänteisestä vaivannäöstä. Opintoja suorittanut tietää, mitä alan opiskelu käytännössä tarkoittaa. Kurssien suorittamisesta menestyksekkäästi on vain oikein ja järkevää palkita opiskelupaikalla. Avoimen yliopiston kautta käydyt opinnot lyhentävät samalla tutkintojen kestoa.

 

Avoin väylä kannustaa käyttämään välivuodet hyödyksi. Ilman tätä mahdollisuutta ei hakijallan olisi muuta vaihtoehtoa kuin passivoitua valintakokeiden välisiksi ajoiksi odottamaan ja toivomaan, että seuraavalla kerralla onnistaa. Suomalaisten koulutustasoa tahdotaan kipeästi nostaa, mutta samalla vastustetaan sisäänpääsymahdollisuuksien monipuolistamista. Kenenkään ei siis pitäisi saada panostaa koulutukseensa rahallisesti, vaikka haluaisi. Se jos mikä on inhimillisten resurssien hukkaamista.

 

Avoimen väylän sisäänottokiintiön kasvattamista kritisoidaan sanomalla, että se kaventaa maksuttomasti sisään otettujen mahdollisuuksia. Maksuttomat väylät ovat ehdottomasti tärkeitä ja vaalimisen arvoisia, jotta korkeakouluun pääseminen ei riipu hakijan taloudellista tilanteesta. Osaajapulan vallitessa kannatammekin avoimen väylän kautta myönnettävien opiskelupaikkojen lisäämistä maksuttomien rinnalle, kuitenkin niin, etteivät ne olisi pois olemassaolevista maksuttomista opiskelupaikoista.

 

Avoimen väylän kutsuminen oikoreitiksi ei huomioi sen kautta opiskelupaikan saaneiden sitoutumista, motivaatiota ja vaivannäköä. Yliopistojen käytäntöjä olisi silti hyvä yhtenäistää esimerkiksi hyväksiluettavien kurssien ja palautettavien maksujen osalta. Käytäntöä kurssimaksujen hyvittämisestä opiskelupaikan saamisen jälkeen on pidettävä edistämisen arvoisena.

 

Tampereen kokoomusopiskelijat TYKO ry:n hallitus

 

Lisätietoja:

Annu Jaakkola

puheenjohtaja

044 355 4618Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat tukevat täysimääräisesti Alexander Stubbia Kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi
Seuraava artikkeli
Onttoja lupauksia 23 toimenpiteen edestä?