Arvoyhteisömme kompastuskivi on riippuvuus autoritäärisiin valtioihin

Tänään vietetään Eurooppa-päivää. Tämä päivä on omistettu ihmisoikeuksille, vapaudelle, demokratialle ja sananvapaudelle. Euroopan Unionin tärkeimpänä tehtävänä on turvata nämä länsimaisen sivistysvaltion välttämättömät perusedellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Suomen rooli unionissa tulee jatkossakin olla edistyksen edelläkävijä, ilmastonmuutoksen torjunnan suunnannäyttäjä ja tinkimätön ihmisarvon puolustaja. Maailma tarvitsee tätä nyt enemmän kuin koskaan.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Euroopan Unionin rooli rauhanvälittäjänä ja vapauden puolesta puhujana on korostunut entisestään. Yhteinen avunanto on edesauttanut unionin entistä tiiviimpään yhteistyöhön ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Samaan aikaan hyökkäyssota on herättänyt jäsenmaat epävakaisiin riippuvuussuhteisiin ja sen aiheuttamaan riskitason nousuun. Sodan ja pakotteiden seurauksesta syntynyt energiakriisi on pakottanut valtiot suhtautumaan kriittisesti maiden omaan, sekä unionin sisäiseen keskinäisriippuvuuteen. 

“Kiinan autoritaarinen hallinto on vähitellen tullut liian tärkeäksi Euroopalle. Monet kriittiset tuotantoketjut, joista olemme vaarallisesti riippuvaisia, alkavat Kiinasta tai kulkevat sen läpi. Riskit liittyvät moniin kriittisiin raaka-aineisiin, jotka ovat suuressa osassa esimerkiksi teknologian ja lääkkeiden tuotantoketjuissa. Tämänkaltaiset vahvat riippuvuussuhteet tekevät unionista haavoittuvaisen, etenkin kun seuraamme alati kiristyvää maailman poliittista tilannetta” linjaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nea Nättinen.

“Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama energiakriisi oli meille viimeinen herätys. Unionin kokonaisturvallisuuden ja huoltovarmuuden kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että kauppasuhteet epävakaisiin ja ihmisoikeuksia räikeästi rikkoviin valtioihin katkaistaisiin. Tuotantoketjujen hajauttaminen ja strategisen autonomian vahvistaminen vaatii entistä tiiviimpää yhteistyötä ja vahvaa tahtotilaa jäsenmaiden välillä. Kunnianhimoiset toimet ovat kuitenkin välttämättömiä, mikäli haluamme aidosti rakentaa Euroopan Unionista kokonaisturvallisuutta vaalivan, demokratiaa kunnioittavan ja ihmisoikeuksia puolustavan arvoyhteisön” päättää Nättinen.

 

 

Lisätietoja:

Nea Nättinen, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja

puh. 0409688001

[email protected]


Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden uudeksi pääsihteeriksi Tomas Kurenniemi
Seuraava artikkeli
Kokoomusopiskelijat hakee projektisuunnittelijaa