Kokoomusopiskelijat vaativat tasa-arvoa työmarkkinoille

Kokoomusopiskelijat vaativat vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten siirtämistä valtiolle, ja niiden rahoittamista kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista. Tällä hetkellä vanhemmuuden kustannukset lankeavat lähes yksinomaan äidin työnantajan harteille. Tämä tilanne on johtanut siihen, että erityisesti perheettömän nuoren naisen on valmistuttuaan selvästi vaikeampi työllistyä vakituiseen työsuhteeseen samassa tilanteessa oleviin miehiin nähden.

”Todellisuudessa erityisesti pk-yritykset joutuvat kulissien takana tekemään riskiarvioita nuorten naisten palkkauksessa. Kustannusten rahoittaminen kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluista poistaisi työnantajalta vanhemmuudesta aiheutuvan yllättävän kustannusriskin. Tällöin työntekijän sukupuoli tai ikä ei enää vaikuttaisi merkittävällä tavalla palkkaukseen”, toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jenny Nyman

Nettokustannus yhtä äitiä kohden on työnantajalle kutakuinkin vakio. Tällä hetkellä vanhemmuuden kustannusten suhteellinen osuus työnantajan liikevaihdosta onkin pääsääntöisesti sitä suurempi, mitä vähemmän työntekijöitä työnantaja työllistää. Tämän vuoksi työntekijän vanhemmuus on erityisesti pienille yrityksille kohtuuttoman kallista.

”Vanhemmuuden kustannusten kattaminen kaikkien työntekijöiden palkan sivukuluja korottamalla kohtelisi yrityksiä tasavertaisemmin, sillä nettokustannukset keskittyisivät työvoimaintensiivisille aloille suorassa suhteessa työntekijämäärään. Tämä kannustaisi myös pienempiä yrityksiä uusien työntekijöiden palkkaamiseen matalammalla riskillä, millä olisi selkeästi työllisyyttä lisäävä ja yrittäjyyttä tukeva vaikutus”, linjaa Nyman.

Kokoomusopiskelijat ovat jättäneet asiasta aloitteen myös Kokoomuksen puoluekokoukselle. Kokoomuksen puoluekokous pidetään Tampereella 13.-15.6.2008.

Lisätietoja
puheenjohtaja Jenny Nyman, 040-5384652

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Yliopiston pääsykokeita muutettava, ei poistettava
Seuraava artikkeli
Äänestysikärajan alentamisen sijaan panostettava nuorten yhteiskunnalliseen valveutuneisuuteen