Kokoomuksen jäsenliitot: Puhutaan, ei vaieta – sota on kriisi myös mielenterveydelle

Ukrainassa käytävä sota järkyttää meitä kaikkia, mutta erityisesti lapsia ja nuoria. He tarvitsevat tukea käsitelläkseen tilanteen aiheuttamia tunteita. Kokoomusnaiset, Kokoomusnuoret ja Kokoomusopiskelijat vaativat lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin tukemista. Lapset ja nuoret ovat eläneet kaksi vuotta hyvin poikkeuksellista korona-aikaa ja nyt heidän turvallisuudentunteensa on koetuksella Euroopassa vallitsevan sodan ja sen tuoman epävarmuuden takia.

Huolimatta Eurooppaa raastavasta sotatilanteesta, arki varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa jatkuu normaalisti. Turvallisuuden tunteen säilyttämiseksi opettajilla ja kasvattajilla on tärkeä rooli rutiinien ylläpitämisessä. Lapsia ja nuoria on tärkeä muistuttaa siitä, että vaikka tilanne Ukrainassa on poikkeuksellinen, Suomessa on turvallista. 

Venäjän hyökkäys muutti tuntemamme maailman hetkessä osoittaen, että oikeusvaltio, demokratia, ihmisoikeudet, rauha ja vakaus eivät ole enää itsestäänselvyyksiä. Sota Ukrainassa on ravisuttanut turvallisuuden tunnettamme ja aiheuttanut meissä erilaisia tunteita: levottomuutta, pelkoa, surua, vihaa, ahdistusta. Esimerkiksi Mieli ry:n nuorille suunnatun chatin yhteydenotot lähes tuplaantuivat Ukrainan sodan ensimmäisinä päivinä. Kaiken tämän keskellä on tärkeää, että kukaan ei jää ajatustensa kanssa yksin”, Kokoomusnaisten puheenjohtaja Pihla Keto-Huovinen muistuttaa.

Suomalaisissa kouluissa ja päiväkodeissa on myös venäläis- ja ukrainalaistaustaisia oppilaita, opiskelijoita sekä henkilökuntaa. Heille tilanne saattaa olla erityisen järkyttävä ja asettaa heidät haavoittuvaiseen asemaan. Kriisi voi myös aiheuttaa jännitteitä oppijoiden välille. Jokaisen päiväkodin, koulun ja oppilaitoksen aikuisten tulee edistää oppijoiden hyvää vuorovaikutusta ja taata turvallinen oppimisympäristö jokaiselle. Kiusaamiseen puuttuminen on meidän kaikkien aikuisten vastuulla.

”Alan ammattilaisilla on tärkeä rooli avoimen keskustelukulttuurin vaalimisessa ja lasten mieltä askarruttaviin kysymyksiin vastaamisessa. Lämpimän sylin tulee olla aina avoin lapselle, joka kärsii sotauutisten aiheuttamaa ahdistusta tai pelkoa”, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nea Nättinen huomauttaa.

Lapset ja nuoret ovat kohdanneet historiallisia ja raskaita kokemuksia lyhyessä ajassa. Ensin korona ja nyt järkyttävät kuvat, videot ja uutiset Ukrainan sodasta vyöryvät lastenkin verkkokalvoille. Samaan aikaan lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt, mikä näkyy niin sosiaalihuollossa, opetustoimessa kuin myös poliisin tehtävissä. Tämän tilanteen kääntämiseksi tarvitaan panostuksia mielen hyvinvointiin niin kouluissa kuin koulumaailman ulkopuolella.

”Terapiatakuu on toteutettava viipymättä hyvinvointialueilla tai muuten mielenterveyspommi räjähtää käsiin. Mielenterveyden ongelmat ovat kasvaneet lasten ja nuorten keskuudessa korona-aikana, eivätkä sotaan liittyvät tuntemukset lievitä asiaa. Matalan kynnyksen palveluja on oltava tarjolla nopeasti”, Kokoomusnuorten puheenjohtaja Ida Leino päättää.

Lisätietoja:

Nea Nättinen, puheenjohtaja
[email protected]

Edellinen artikkeli
Ei kansanäänestystä Nato-jäsenyydestä!
Seuraava artikkeli
Hallitus – Pitäkää huolta sivistyksestä!