Kokoomus, luottakaa tieteeseen myös huumepolitiikassa!

Huumeiden käyttöhuoneet ovat puhututtaneet yhteiskunnassamme säännöllisesti viimeisten vuosien aikana. Viimeisimpänä aihe puhututti aluevaalien alla, kun vasemmiston ja vihreiden puheenjohtajat asettivat tukensa käyttöhuoneille. Huumepolitiikkaa koskevissa kysymyksissä Kokoomus yleensä hieman kompuroi, ja tasapainottelee erilaisten ratkaisujen edessä. Kokoomusopiskelijoiden kanta on selvä; me kannatamme käyttöhuoneiden pilotointia myös Suomessa, jotta huumeriippuvaisille pystytään tarjoamaan aktiivinen apu ja inhimillinen ihmiskohtaaminen.

Huumeiden käyttöhuoneet mahdollistavat huumeriippuvaisen yksilöllisen kohtelun. Kyseinen henkilö pystytään huoneiden avulla ohjaamaan avun piiriin, sekä kannustamaan turvallisempaan huumeiden käyttöön. Yhteiskuntaan kiinnittymisen kannalta on erityisen tärkeää tavoittaa vahvasti syrjäytymisvaarassa tai valmiiksi jo yhteiskunnan ulkopuolelle tipahtaneet henkilöt. Toisin kuin moni varmasti ajattelee, käyttöhuoneiden käyttöönotto ei ole tutkimusten mukaan lisännyt huumeiden käyttöä, päinvastoin.

“Huumeriippuvainen tulee ottamaan päivittäisen huumeannoksen joka tapauksessa riippumatta paikasta tai ajasta. Käyttöhuoneiden tavoitteena koko yhteiskunnan etu. Huumeriippuvaisten inhimillisen kohtelun lisäksi, käyttöhuoneet parantavat sekä lasten että muidenkin yhteiskunnan jäsenten turvallisuutta, sillä nykyisellään piikkejä löytyy harmittavan usein esimerkiksi koulujen ja päiväkotien pihoista. Käyttöhuoneiden pelätään heikentävän turvallisuutta, vaikka todellisuudessa niillä olisi katuturvallisuutta parantava vaikutus” toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nea Nättinen.

Tällä hetkellä suomalainen huumepolitiikka ei tue parhaalla mahdollisella tavalla huumeriippuvaisen auttamista avun piiriin. Muiden pohjoismaiden perässä Suomen tulisi pilotoida huumeiden käyttöhuoneet kokeiluun. Käyttöhuoneiden pilotointi onkin vähentänyt huumemyrkytyksistä johtuvia kuolemia, nostanut huumeriippuvaisia takaisin osaksi yhteiskuntaa sekä siirtänyt huumeiden käyttötapaa pistämisestä polttamiseen. Viimeisimmällä on tärkeä tehtävä myös tautien leviämisen ehkäisemisen välineenä.

“Huumeiden käyttöhuoneet tulisi ottaa käyttöön myös Suomessa, sillä niiden on nähty mahdollistavan sellaisten ihmisten saamisen avun piiriin, jotka ovat muuten sen ulottumattomissa. Käyttöhuoneet yhdistettynä matalan kynnyksen terveysneuvontaan, sosiaaliohjaukseen ja muuhun ammattiapuun edesauttavat huumekierteen katkaisemisessa” jatkaa Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Henriina Rantala.

Kokoomus on aina luottanut tieteen ja tutkimukseen. Huumepolitiikassa rakas emopuolueemme on kuitenkin ajoittain jäänyt keskustelun jalkoihin. Kokoomus – uskalletaan luottaa tutkittuun tietoon, myös huumepolitiikassa!

Lisätietoja:

Nea Nättinen, puheenjohtaja
[email protected]

Henriina Rantala, liittohallituksen jäsen
[email protected]

Edellinen artikkeli
Pekingin olympialaiset diplomaattiseen boikottiin
Seuraava artikkeli
Nyt riittää – Opintotuen tulorajat pysyvästi ylös!