Kokoomusopiskelijat: Ilman vahvaa tiedeyhteisöä ja korkeaa osaamista maailmalla ei ole toivoa

Tiede, tutkimus ja korkea koulutustaso ovat sivistysyhteiskunnan kulmakiviä. Niiden aseman horjuttaminen on teko liberaalia maailmanjärjestystä ja inhimillistä kehitystä vastaan. Tänä päivänä tieteen ja tutkimuksen asema ei kuitenkaan ole itsestään selvä. Tieteen ja tutkimuksen asemaa horjuttavat sekä populistiset liikkeet että kielteiset asenteet tutkimustietoa ja sen pätevyyttä kohtaan. Poliittisen päätöksenteon onkin pystyttävä vastustamaan tätä haitallista kehitystä.
Kokoomusopiskelijat vaativat, että hallitus pääomittaa kehysriihessä yliopistoja vähintään niillä puhutuilla sadoilla miljoonilla.  Pääomitus on kytkettävä korkeakoulukentän rakenteellisiin uudistuksiin. Korkeakoulujen strateginen pääomitus edistäisi Suomen kestävää kasvua ja luo edellytyksiä huippututkimuksen ja korkean osaamisen vahvistamiseen.
“Pääomitus tukisi lisäksi hallitusohjelmassa asetettuja tavoitteita, sekä tieteen ja tutkimuksen asemaa yhteiskunnassamme. Pääomittaminen vahvistaisi myös korkeakoulujen taloudellista autonomiaa ja strategista kehittämistä, toteaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Marianna Kupias
Korkeakoulujen ja tiedeyhteisön asema yhteiskunnassamme on turvattava. Pääomitus on välttämätön käden ojennus, mutta se yksin ei riitä. Tänä päivänä meidän kaikkien on tehtävä aktiivisesti työtä ja muokattava yhteiskunnan asenneilmapiiriä suuntaan, jossa tieteellä, tutkimuksella ja korkeakoulutuksella on sen ansaitsema arvo yhteiskunnassa.
Kokoomusopiskelijat vaatii, että kaikki hallituspuolueet sitoutuvat sivistyksen, tieteen ja tutkimuksen  puolustamiseen yhteiskunnassamme. Pääomitus on tässä tilanteessa välttämätön teko korkeakoulujen ja tiedeyhteisön eteen. Ilman vahvaa tiedeyhteisöä ja korkeaa osaamista maailmalla ei ole toivoa.
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta osallistui kansainväliselle March for Science -tiedemarssille tänään lauantaina 22. huhtikuuta. Marssi lähti liikkeelle Helsingin kansalaistorilta ja mukana oli satoja tieteen puolesta marssijoita.
Lisätietoja:
Marianna Kupias
Puheenjohtaja
p. 044 239 9029
[email protected]

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijat: Kunnissa on puututtava luonnonvarojen ylikulutukseen
Seuraava artikkeli
Kokoomus goes Helsinki Pride