Kokoomusopiskelijoiden Daniel Lahti: Vihreät lähtivät – Hallituksen on aika kääriä hihat ja ottaa loppukiri

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunnan puheenjohtaja, Daniel Lahti näkee vihreiden pakenemisen hallituksesta valitettavana, mutta Suomen kannalta mahdollisuuksia luovana tilaisuutena. Six-pack on vasemmistoliiton lähdettyä ja vihreiden seurattua perässä muuttunut kvartetiksi, jonka johdosta muuttujat pienenevät ja hallituksen on mahdollista viedä eteenpäin vihreiden kampittamia uudistuksia.

”On ikävää, että vihreiden vasemmistoliitolta peritty protestihenkinen fundamentalismi voitti halun tehdä töitä Suomen eteen ja työ hallituksessa jäi kesken.  Muutos hallituksen kokoonpanossa tulee nähdä positiivisena tilaisuutena viedä eteenpäin työllisyyttä ja investointeja lisääviä toimenpiteitä. Hallituksen on nyt helpompi keskittyä toimiin, joilla kasvatamme  ulkomaalaista rahavirtaa Suomeen, jota ilman maatamme ei suosta nosteta.”,  sanoo Lahti.

Lahti on jo aiemmin vaatinut panostuksia koulutusviennin kehittämiseen ja vihreiden lähdön myötä siihen on auennut tilaisuus. Hänen mukaansa EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille tutkinto-opiskelijoille on asetettava verotuksessa valmistumisen jälkeen hyvitettävä koulutuksen omavastuuosuus. Siinä tapauksessa, että tutkinto-opiskelija päättäisi muuttaa pois Suomesta, eivät investoinnin riskit jäisi täysimääräisesti valtion kuitattavaksi. Lahti patistaakin hallitusta ottamaan asian pöydälle vielä tämän syksyn aikana.

Tämän lisäksi ympäristöministeriössä on keskeneräisenä paljon asioita, joilla voidaan vauhdittaa kasvua ja työllisyyttä. Yksi suurimpia uudistamisen kohteita olisikin ympäristöministeriön alla olevat lupa-asiat, jotka raskaan byrokratian ja monimutkaisuudestaan johtuen viivästyttävät investointien toteutumista.  Lahden mielestä myös ympäristöluvissa voitaisiin siirtyä yhden luukun periaatteeseen, jolloin luvan saatua rajattaisiin eri virastojen päällekkäisiä valitusoikeuksia.

“Tässä ei ole kyse siitä, että lupaprosessien keventämisellä mahdollistetaan kaivosteollisuuden laajeneminen natura-alueille, vaan menettelytapoihin on saatava tolkkua. Lupajonotusprosessissa makaa miljardien eurojen edestä investointeja, vain odottamassa hyväksyntää. Tällä hetkellä eri viranomainen saattaa valittaa toisen viranomaisen päätöksistä, esimerkiksi elinkeino-, ympäristö- ja liikennekeskus aluehallintoviranomaisen päätöksestä. Tämähän on täysin tolkutonta! Yhteiskuntaa edustamaan riittää yksi viranomainen.”

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja esittää myös, että ympäristölupiin asetettaisiin säädyllinen käsittelyn takuuaika lyhentämään lupien joutenoloa; mikäli takuuajan loppuun mennessä ei lupaa olisi käsitelty, hyväksyttäisiin lupa automaattisesti. Tämä tehostaisi julkisen sektorin toimintaa ja antaisi elinkeinoelämälle edes jonkinlaista ennakoitavuutta hankkeidensa toteutumisesta.

“Lupaprosesseja vauhdittamalla hyötyvät sekä työntekijät, yritykset kuin sijoittajatkin. Useiden kuukausien käsittelyaikojen pituus pienissäkin lupa-asioissa, johtaa tilanteeseen, jota emme voi enää katsoa läpi sormien. Ympäristöministerin salkun tullessa kokoomukselle, voimmekin odottaa, että pyyntöihin vastataan ja ongelmat korjataan. ’’, kiteyttää Lahti.

 

Lisätietoja:

Daniel Lahti, Puheenjohtaja, 044 7760 773, [email protected]

 

Edellinen artikkeli
Maija Kangasniemi Kokoomusopiskelijoiden pääsihteeriksi
Seuraava artikkeli
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Ei lisälupia nykymuotoisille kolmannen sukupolven ydinvoimalaitoksille