Kokoomusopiskelijat: Korkeakouluille vetelä kädenpuristus – hallituksen koulutuspetos

Kokoomusopiskelijat: Korkeakouluille vetelä kädenpuristus – hallituksen koulutuspetos

Helsingin yliopiston kokonaistuotot olivat 677 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja kokonaiskulut puolestaan 690 miljoonaa euroa. Tämä tieto on hyvä pitää mielessä arvioitaessa hallituksen tarjoamia lisäpanostuksia korkeakoulutukseen. Hallituksen budjettiriihen tuloksena kaikkien Suomen korkeakoulujen rahoitusta nostettiin 60 miljoonalla eurolla ja rahoitus sidottiin jälleen indeksiin. Tästä rahasta yliopistot saavat 40 miljoonaa ja ammattikorkeakoulut 20 miljoonaa euroa. Esimerkiksi pelkkiin Itä-Suomen yliopiston henkilöstökuluihin käytettiin 143,4 miljoonaa euroa vuonna 2018. Hallituspuolueiden piirissä tätä lisärahaa on juhlittu mahtipontisin sanankääntein. Keskustaopiskelijat ovat ilakoineet Hanna Kososen pelastaneen korkeakoulut ja koko sivistys-Suomen. Keskustalle nyt lisätyt rahat epäilemättä riittävät, mutta vihreät eivät toivottavasti tyydy näihin roposiin.

Korkeakoulutukseen lisätty 60 miljoonaa on hupenemassa lähinnä opiskelupaikkojen lisäämiseen. Tarkka opiskelupaikkojen määrä ei ole vielä tiedossa, mutta muun muassa opetusministeriö esitti budjettiehdotuksessaan 5000 vuosittaisen opiskelupaikan lisäämistä. Näiden uusien opiskelupaikkojen kustannukset olisivat noin 40 miljoonaa euroa vuositasolla. Uusimmat tiedot opetusministeriöstä kertovat seuraavalle sopimuskaudelle 2021-2024 tavoitteena olevan noin 8000 opiskelupaikan lisäämisen. Ellei opiskelupaikkojen lisäämisestä aiheutuvia kustannuksia kompensoida korkeakouluille, uppoavat jo myönnetyt lisärahat lähes täysin näiden uusien vastuiden toteuttamiseen.

“Korkeakoulutettujen osuus Suomessa on noin 41 prosenttia, kun muiden OECD-maiden keskiarvo on 44 prosenttia. Opiskelupaikkojen lisääminen ja sitä kautta korkeakoulutuksen saavutettavuuden lisääminen on siis äärimmäisen kannatettava tavoite. Hallituksella olisi nyt hyvä hetki ryhdistäytyä ja kirittää tekonsa vastaamaan sitä koulutusmyönteistä asennetta, jota sen retoriikka antaa ymmärtää. Työ olisi nyt hyvä aloittaa kompensoimalla korkeakouluille uusien aloituspaikkojen aiheuttama kustannus, jotta aiemmin luvatut lisärahat voitaisiin suunnata koulutuksen laadun parantamiseen”, linjaa Kokoomusopiskelijoiden hallituksen jäsen Jeremias Nurmela.

“Nykyiset hallituspuolueet keräsivät eduskuntavaaleissa riittävän kannatuksen jakamalla katteettomia vaalilupauksia eri tahoille. Nyt lupaukset syödään yksi kerrallaan. Se nähtiin tällä viikolla, kun vanhusten hoitajamitoitus vesittyi. Vanhusten lisäksi hallitus pettää nyt opiskelijat unohtamalla korkeakoulutuksen laadun. Me kokoomusopiskelijoissa odotamme näkevämme, että valtion omaisuuden myynnistä saaduilla varoilla pääomitetaan korkeakouluja. Lisää rahaa etsittäessä voi katseet suunnata ympäristölle haitallisiin yritystukiin, kuten vaikkapa paljon puhuttaneeseen turpeen verotukeen”, ehdottaa Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Joonas Pulliainen.

Lisätietoja

Jeremias Nurmela
Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen
+358 44 290 7595
[email protected]

Joonas Pulliainen
Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen
+358 40 019 5093
[email protected]

Edellinen artikkeli
Saako opiskelija vaikuttaa ilman lyttäystä, vihreät ja vasemmistoliitto?
Seuraava artikkeli
Lukutaito on edellytys korkeakoulutuksen saavutettavuuden lisäämiseen