Liittokokous: Ilmastonmuutosta ei torjuta sosialismilla

Kokoomuksen Opiskelijaliitto on ottanut viikonloppuna järjestetyssä liittokokouksessaan kantaa ilmastonmuutoksen torjumiseen. Heidän mukaansa ilmastonmuutos on ihmiskunnan kohtalonkysymys, jonka ratkaisemiseksi ei ole aikaa eikä järkeä flirttailla markkinataloudelle vaihtoehtoisen, toimimattoman järjestelmän kanssa.  Kokoomusopiskelijoiden mukaan ilmastopolitiikan alistaminen sosialismin keppihevoseksi vastuutonta leikkimistä vakavalla asialla, jonka määrätietoisempi ratkaisu olisi tullut aloittaa jo ajat sitten.

“Tehokas ja kestävä ratkaisu ilmastonmuutokseen on markkinataloudessa, ei sosialistisessa vallankumouksessa. Oikeistolainen ilmastopolitiikka on kannustavaa sekä yritysten että yksilöiden kannalta. Tarvittavat toimet ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi edellyttävät valtavia investointeja. Tämä ei voi tapahtua ainoastaan julkisella rahoituksella. Suomesta tulee tehdä luotettavampi ja houkuttelevampi investointiympäristö esimerkiksi työmarkkinoita vapauttamalla, verotusta keventämällä ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä vahvistamalla. Suomen tulee myös kasvattaa huomattavasti omaa fossiilitonta energiantuotantoaan, jotta saamme mm. kansainvälisiä teollisuuden ja it-alan investointeja Suomeen” linjaa Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsen Mikko Kanervo.

“Markkinat ovat tehokas keino ohjata yhteiskunnan toimintaa. Investointeja ohjaa jo nykyään ekologisuus, kun odotettavissa on, että epäekologinen toiminta käy tulevaisuudessa kannattamattomaksi. Tämä on kiistämätön osoitus, että markkinatalous on ratkaisu ilmastonmuutokseen. Kuluttajatkin ovat heränneet ilmastotietoisuuteen ja ilmastokysymykset ohjaavat markkinoiden toimintaa”, toteaa Kanervo.

Kokoomusopiskelijoiden mukaan markkinat ovat joustavia ja pystyvät ajamaan ekologista kestävyyttä, vaikka ilmastonmuutoksen vastainen taistelu kohtaisi joskus poliittista vastustustakin. Tästä osoituksena heidän mukaansa on kasvava clean tech -ala Yhdysvalloissa Trumpin kaudella joka on esimerkki siitä, etteivät poliittisten valtasuhteiden muutokset pysty hidastamaan ilmastonmuutoksen vastaista väsymätöntä työtä, kun se nojaa vahvasti yksityiseen sektoriin.

Ilmastonmuutoksen ratkaiseminen edellyttää päätöksentekoa ylikansallisella tasolla. Suomen paras tapa vaikuttaa asiaan on EU:n kautta. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ei edellytä vallankumousta tai uutta talousjärjestelmää. Tehokkain ja ainoa oikeasti toimiva tapa ratkaista kriisi on markkinatalouden valjastaminen ekologisuuden valvomiseen. Kokoomus on maamme johtava EU- ja markkinatalouspuolue. Jos olet huolissasi ilmaston tilasta, tulisi sinun siis äänestää kokoomusta!

“Ilmastonmuutoskeskustelua on viime aikoina värittänyt pelottava retoriikka, joka flirttailee vallankumouksen ja degrowth-ajattelun kanssa. Se etsii ratkaisujen sijaan syyllisiä ja yhdistävien tekijöiden sijaan repii kahtia. Ilmastonmuutoksen torjunta ei edellytä talouskasvun pysäyttämistä tai ihmisyksilön elämän kurjistamista. Siksi Kokoomusopiskelijat vaatii kestävän markkinatalouden valjastamista ilmastonmuutoksen torjunnan vastaiseen työhön”, päättää vt. puheenjohtaja Niina Hämäläinen.

Lisätietoja:

Niina Hämäläinen, vt. puheenjohtaja
+358 44 3028294
[email protected]

Edellinen artikkeli
Kokoomusopiskelijoiden johtoon Nea Nättinen
Seuraava artikkeli
Liittokokous: Oma keho, oma päätös!