Miehiä syrjivä ja naisia väheksyvä asevelvollisuus on yhteiskuntamme häpeätahra

Hallitus on antanut tänään eduskunnalle esityksensä asevelvollisuuslain muuttamisesta. Uudistuksiin kuuluisi joukko palvelusta sujuvoittavia tekijöitä, esimerkiksi naisten vapaaehtoiseen palvelukseen hakemisen aikaistaminen kuudella viikolla ja vapaaehtoisen palveluksen keskeytysmahdollisuuden lyhentäminen 45:stä 30:n päivään palveluksen alkamisesta. Tarkoituksena on tuoda vapaaehtoisen asepalveluksen suorittavat naiset enemmän samanlaiseen asemaan asevelvollisten miesten kanssa.

Kokoomusopiskelijat pitää hallituksen esitystä hienosäätönä ja vaatii kokonaisvaltaista asevelvollisuuden uudistamista.

“Maanpuolustus kuuluu kaikille ja edistyksellisen yhteiskuntamme yksi häpeätahroista on miehiä syrjivä ja naisia väheksyvä asevelvollisuus. Hienosäätö naisten vapaaehtoiseen palvelukseen on riittämätöntä, kun pitäisi uudistaa koko asevelvollisuus sukupuolineutraaliksi. Ketään ei tulisi kohdella kykenemättömänä puolustaa kotimaataan ainoastaan sukupuolensa perusteella”, paaluttaa Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Niina Hämäläinen.

Kokoomusopiskelijoiden liittokokous 2020 hyväksyi asevelvollisuusmallin, joka perustuu sukupuolesta riippumattomaan asevelvollisuuteen sekä kyvykkäimpien ja motivoituneimpien valintaan kutsunnoissa. Asepalveluksen suorittaisi edelleen ikäluokasta vain osa, mutta sukupuolet olisivat tasa-arvoisessa asemassa Norjan mallia muistuttavalla tavalla.

“Nykyinen sukupuolen perusteella jaotteleva asevelvollisuus syrjii miehiä, koska ainoastaan heidän on pakko mennä palvelukseen. Se toisaalta myös väheksyy naisia, koska heidän panoksensa kelpaa vain “poikkeustapauksessa”. Sukupuolineutraali asevelvollisuus vähentäisi naisten ulkopuolisuuden tunnetta yhteisestä maanpuolustuksesta ja toisi puolustusvoimien käyttöön koko ikäluokan potentiaalin vain miesikäluokan sijaan”, linjaa Kokoomusopiskelijoiden varapuheenjohtaja Eero Heikkilä.

“Hallituksella on nyt tilaisuus tehdä todellinen tasa-arvoteko. Oikeudenmukaisuuden lisäksi sukupuolineutraali asevelvollisuus lisäksi parantaisi kansallista maanpuolustustahtoa ja ottaisi käyttöön lisää kykyjä puolustusvoimien käyttöön. Tässä uudistuksessa olisi pelkkiä voittajia”, Hämäläinen ja Heikkilä päättävät.

Lisätiedot:

Niina Hämäläinen, vt. puheenjohtaja
[email protected]
0443028294

Eero Heikkilä, varapuheenjohtaja
[email protected]
0400635197

Edellinen artikkeli
Me nuoret joudumme hallituksen sekoilun kärsijöiksi
Seuraava artikkeli
Kokoomus vaalivoittoon korkeakoulujen edustajistovaaleissa!